Pomoć za HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Korisnički vodič

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Pridržavamo pravo promjene
informacija bez prethodne obavijesti.
Reproduciranje, prilagođavanje ili
prevođenje bez prethodnog pismenog
odobrenja je zabranjeno, osim ako
nije dopušteno autorskim pravima.

Adobe i Acrobat logo su registrirane
trgovačke marke ili trgovačke marke
tvrtke Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i/ili drugim državama.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® i Windows
2000® trgovačke su marke tvrtke
Microsoft Corporation registrirane u
SAD--u.
Intel® i Pentium® registrirane su
trgovačke marke tvrtke Intel
Corporation u SAD-u.
Energy Star® i Energy Star logo®
trgovačke su marke američke
agencije Environmental Protection
Agency u SAD-u.
Broj izdanja:

Q3461-90175

Second edition

Obavijest

Jedine garancije koje vrijede za
HP proizvode i usluge iznesene su u
izričitim garancijama dobivenima uz
takve proizvode i usluge. Ništa
navedeno se ne bi trebalo tumačiti
kao stvaranje dodatne garancije. HP
neće biti odgovoran za ovdje
sadržane tehničke i uredničke
pogreške ili propuste.
Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima
odgovornost za slučajne ili
posljedične štete proizašle ili nastale
zbog opreme, sadržaja ili upotrebe
ovog dokumenta te programskog
materijala koji on opisuje.
Napomena: Regulatory information
(Zakonske obavijesti) pronaći ćete u
odjeljku “Tehničke informacije” unutar
ovog priručnika.

U mnogim je područjima kopiranje
sljedećeg sadržaja zakonom
zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije
provjerite kod svog pravnog
zastupnika.

Spisi ili dokumenti državnih
službi:

Putovnice

Dokumentacija o imigraciji

Spisi odabranih službi

Identifikacijske značke,
kartice ili oznake

Biljezi državnih službi:
Poštanske marke
Bonovi za hranu

Čekovi ili mjenice ispostavljene
državnim agencijama

Papirnata valuta, putnički čekovi
ili novčane uputnice

Potvrde o bankovnoj uplati

Djela sa zaštićenim autorskim
pravima

Sigurnosne informacije

Upozorenje

Kako biste

izbjegli opasnost od vatre ili
strujnog udara, ne izlažite
ovaj proizvod kiši ili nekoj
drugoj vrsti vlage.

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.

Upozorenje

Opasnost od

mogućih strujnih udara

1

S razumijevanjem pročitajte sve
upute na posteru za postavljanje.

2

Uređaj priključite isključivo u
uzemljenu utičnicu. Ako niste
sigurni je li utičnica uzemljena,
upitajte kvalificiranog električara.

3

Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.

4

Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.

5

Ne ugrađujte i ne
upotrebljavajte ovaj proizvod u
blizini vode ili dok ste mokri.

6

Proizvod stabilno postavite na
čvrstu podlogu.

7

Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može
nagaziti ili zapeti za kabel i gdje
se kabel neće oštetiti.

8

Ako proizvod ne radi kako bi
trebao, proučite zaslonske
upute u odjeljku Rješavanje
problema.

9

Uređaj nema dijelova koje biste
sami mogli popravljati.
Servisiranje prepustite stručnom
osoblju.

10

Koristite ga u dobro
prozračenom prostoru.

Upozorenje

Ova oprema

neće raditi u slučaju
nestanka struje.