Ajutor HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Ghidul utilizatorului

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Ghidul utilizatorului

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informaţiile conţinute în acest
document se pot modifica fără preaviz.
Reproducerea, adaptarea sau
traducerea fără permisiune prealabilă
scrisă este interzisă, cu excepţia
cazurilor prevăzute de legile privind
drepturile de autor.

Adobe şi sigla Acrobat sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci
comerciale ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® şi Windows
2000® sunt mărci înregistrate ale
Microsoft Corporation în Statele Unite.
Intel® şi Pentium® sunt mărci
înregistrate ale Intel Corporation.
Energy Star® şi sigla Energy Star®
sunt mărci înregistrate ale
Environmental Protection Agency în
Statele Unite.
Număr publicaţie:

Q3461-90186

Second edition

Avertisment

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele din declaraţiile
exprese de garanţie care însoţesc
aceste produse şi servicii. Nici o
prevedere a prezentului document nu
poate fi interpretată drept garanţie
suplimentară. Compania HP nu este
responsabilă pentru nici o omisiune
sau eroare tehnică sau editorială din
prezentul document.
Compania Hewlett-Packard nu este
responsabilă pentru daunele produse
în urma furnizării, respectării sau
utilizării acestui document şi a
programelor descrise în el.
Notă: Informaţii privind reglementările
legale puteţi găsi în capitolul de
informaţii tehnice din acest ghid.

În anumite regiuni este ilegală
copierea următoarelor articole. Dacă
aveţi dubii, consultaţi în prealabil un
reprezentant legal.

Acte şi documente oficiale:

Paşapoarte

Documente de imigrare

Acte de recrutare şi livrete
militare

Legitimaţii, insigne şi
carduri de identificare

Timbre şi însemne oficiale:
Timbre poştale
Tichete de masă

Cecuri şi ordine de plată către
agenţii guvernamentale

Bancnote, cecuri de călătorie
sau ordine de plată

Certificate de depozit

Documente cu drepturi de autor

Informaţii de siguranţă

Avertisment

Pentru a

preveni pericolele de
incendiu şi electrocutare, nu
expuneţi produsul la ploaie
sau alt tip de umezeală.

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.

Avertisment

Pericol de

electrocutare

1

Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă
că aţi înţeles toate instrucţiunile
din ghidul de instalare.

2

Utilizaţi numai prize electrice cu
împământare atunci când
conectaţi unitatea la o sursă de
curent electric. În cazul în care
nu ştiţi dacă priza are
împământare, adresaţi-vă unui
electrician calificat.

3

Citiţi cu atenţie toate
avertismentele şi instrucţiunile
de pe produs.

4

Deconectaţi produsul de la
reţeaua de curent electric
înainte de a-l curăţa.

5

Nu instalaţi sau utilizaţi acest
produs lângă apă sau atunci
când sunteţi ud.

6

Instalaţi produsul în siguranţă,
pe o suprafaţă stabilă.

7

Instalaţi produsul într-un loc
protejat, unde nimeni să nu
poată călca şi să nu se poată
împiedica de cablu şi unde
cablul să nu poată fi deteriorat.

8

Dacă produsul nu funcţionează
corespunzător, consultaţi ghidul
de asistenţă online.

9

Acest produs nu poate fi
depanat de persoane fără

calificare. Pentru service,
adresaţi-vă personalului calificat.

10

Utilizaţi produsul într-o zonă
bine ventilată.

Avertisment

Acest

echipament va deveni
inoperabil dacă alimentarea
de la sursa principală s-a
întrerupt.