Pomoč HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Uporabniški priročnik

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Uporabniški priročnik

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje brez predhodnega pisnega
dovoljenja je prepovedano, razen v
primerih, ki jih dovoljuje Zakon o
avtorskih pravicah.

Logotipa Adobe in Acrobat sta
zaščiteni blagovni znamki ali blagovni
znamki Adobe Systems d.d.
registrirani v ZDA in/ali drugih državah.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® in Windows
2000® so v ZDA registrirane
blagovne znamke podjetja Microsoft
Corporation.
Intel® in Pentium® sta zaščiteni
blagovni znamki korporacije Intel.
Energy Star® in logotip Energy Star®
sta v ZDA registrirani oznaki v lasti
Agencije za zaščito okolja ZDA (US
EPA).
Številka publikacije:

Q3461-90188

Second edition

Opomba

Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so opisane v posebnih
garancijskih izjavah, ki so dodane
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP
ne odgovarja za tehnične ali
založniške napake ali izpuščeno
vsebino.
Podjetje Hewlett-Packard ne
odgovarja za naključne ali posledične
poškodbe v povezavi z ali zaradi
opreme, izdelave ali uporabe tega
dokumenta in programskega
materiala, ki ga opisuje.
Opomba: Upravne informacije
najdete v poglavju Tehnične
informacije tega priročnika.

V mnogih deželah je nezakonito delati
kopije naslednjih materialov. Če ste v
dvomih, najprej preverite pri pravnem
zastopniku.

Državni obrazci ali dokumenti:

Potni listi

Dokumenti za priseljevanje

Dokumenti o služenju
vojaške obveznosti

Identifikacijske značke,
izkaznice ali insignije

Državni koleki:
Poštne znamke
Kuponi za hrano

Čeki ali menice vladnih agencij

Denar, potovalni čeki ali
denarne nakaznice

Potrdila o bančnih vlogah

Avtorska dela

Informacije o varnosti

Opozorilo

Da bi preprečili

nevarnost vžiga ali
električnega udara, izdelka
ne izpostavljajte dežju ali
vlagi.

Med uporabo izdelka vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.

Opozorilo

Možna

nevarnost električnega udara

1

Prebrati in razumeti morate vsa
navodila na plakatu za
nastavitev.

2

Ko napravo povežete v
električno omrežje, mora biti
vtičnica ozemljena. Če niste
prepričani, ali je ozemljena, naj
to preveri usposobljen električar.

3

Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.

4

Pred čiščenjem naprave
napajalni kabel izvlecite iz
vtičnice.

5

Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če
ste mokri.

6

Napravo namestite varno na
stabilno podlago.

7

Izdelek postavite na varno, kjer
ne bo mogel nihče stopiti ali se
spotakniti ob priključek in se le-
ta ne bo poškodoval.

8

Če naprava ne deluje normalno,
si oglejte spletno pomoč za
odpravljanje napak.

9

V notranjosti ni delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik.
Servisiranje prepustite
usposobljenim serviserjem.

10

Napravo uporabljajte na dobro
prezračevanem mestu.

Opozorilo

Ta oprema bo v

primeru odpovedi
napajalnega omrežja
prenehala delovati.